Tips voor het vaststellen verdeling erfenis

notaris executeur testamentair

Wil je er zeker van zijn dat je erfenis eerlijk wordt verdeeld onder je erfgenamen? Dan is het slim om de verdeling van je erfenis vast te leggen in je testament. Hierin kun je ook een dierbare als executeur aanstellen of juist een notaris executeur testamentair. In dit artikel geven wij je enkele tips voor het vaststellen van de verdeling van je erfenis in je testament.

  1. Ga na wie wat wil hebben
notaris executeur testamentair

Je kunt zelf de verdeling van je inboedel bepalen, maar het beter om dit in overleg te doen. Zo krijgt elke erfgenaam wat hij of zij graag wil hebben, tenminste voor zover dat mogelijk is. Bespreek dit daarom met de erfgenamen en ga na wie wat wil hebben. Aan de hand hiervan kun je bepalen hoe je inboedel verdeeld moet worden en dit vastleggen in je testament.

  1. Geef nu een schenking aan extra dierbaren

Als een van je kinderen straks meer krijgt dan een ander, kan hier onenigheid over ontstaan. Dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is het aan te raden om in je testament vast te leggen dat elk kind evenveel krijgt. Als je een van de kinderen toch graag iets extra kunt schenken, kun je deze schenking nu alvast geven.